Skriverier om alt mulig innen transport!

Zendera sine hovedfunksjoner

Funksjoner som gir deg en enklere hverdag

Enkel ordreinngang.

I Zendera er det raskt og enkelt å legge inn ordre manuelt eller via import.

Ordrene inneholder nødvendig informasjon for å kunne utføre oppdraget effektivt og ta rett pris.

Smart ordrefordeling.

Systemet er ikke som vanlige ruteplanleggere, som foreslår en hel rute med én gang.

Zendera tar hensyn til nye ordre og forsinkelser. Systemet fordeler ordre fortløpende etter hvert som sjåføren blir ferdig med andre oppdrag.

Ordre som er planlagt, men ikke fordelt til en sjåfør kan tildeles en annen sjåfør ved forsinkelser. Slik unngår en forsinkelser og misfornøyde kunder.

Optimaliserte ruter.

Ruteoptimaliseringen hjelper sjåføren med å finne den beste rekkefølgen på ruten som tar hensyn til tidskrav, kapasitet i bilen, ekspresslevering og kortest mulig kjøretid.

Sjåføren får i vår enkle og brukervennlige mobil app ruten lagt opp på en oversiktlig måte. Appen fokuserer på det neste stoppet og lar sjåføren benytte navigasjon om nødvendig.

Full ordrekontroll.

Alle leverte ordre må gjennom en kontroll for å bli fullført. Kontrollen sikrer at ordren er utført som planlagt og at et korrekt prisgrunnlag sendes til fakturering.

Zendera sørger for at ingen ordre blir glemt!

Kun smarte integrasjoner som hjelper dere

Integrert med blant annet:

Addresseregisteret.

Kartverkets adresseregister har alle tinglyste adresser i Norge.

Integrasjonen gjør det enkelt å finne rett adresse og sikrer at sjåføren kommer frem.

Brønnøysundregisteret.

Brønnøysundregisteret består av alle norske bedrifter.

Integrasjonen gjør det enkelt å opprette nye bedriftskunder eller å legge inn nye hente-/leveringslokasjoner.

Andre funksjoner i Zendera

Systemet utvides fortløpende dermed kan listen være mangelfull

Adresser.

Alle brukte adresser lagres

Kartplassering av steder uten adresse

Mulighet for å legge inn instruksjoner

Mulighet for flere kontaktpersoner

Estimert tid på adressen

Sjåfør-app.

Kart- og ruteoversikt

Navigasjon

Registrering av avvik med bilder

Registrering av tid på lokasjonen

Enkelt og brukervennlig design

Tilgang på vedlagte filer

Sjåfør.

Oversikt over arbeidstider

Ruter tar hensyn til start- og stoppsted

Mulighet for prioritering

Overtidspreferanser

Ordre.

Ordre- og biltype

Flere kontaktpersoner

Antall, vekt og dimensjoner på kolli

Mulig å legge ved dokumenter

Flere referanser

Tidsvinduer for tilgjengelighet

Kunde.

Import fra Brønnøysundregisteret

Mulighet for flere underavdelinger

Leveringsbekreftelse med signatur

Bruker.

Brukeroller med ulike rettigheter

Enkelt å invitere nye brukere

Oversiktlig brukerregister

Er du klar til å prøve Zendera?

Bestill en uforpliktende demo