Funksjonalitet i Zendera

I listen under er de fleste funksjoner i systemet beskrevet. Systemet videreutvikles kontinuerlig, ta kontakt om dere mangler noen funksjoner.

Android og IOS

Våre apper finner du i Google Play Store for Android telefoner og i App Store for Iphone.

BRREG integrasjon

Kunder og firmalokasjoner hentes direkte fra Brønnøysundregisteret slik at en slipper å legge inn informasjon manuelt.

Brukerregister

Zendera har et oversiktlig brukerregister med mulighet for å opprette brukere med ulike roller med ulike rettigheter, som f.eks. begrenset tilgang til å endre kommisjon.

Kartverkets adresseregister

Adresser hentes direkte fra Kartverkets adresseregister som oppdateres daglig med de nyeste adressene. Dette minimerer adressefeil.

Kunderegister

Systemets oversiktlige kunderegister lar deg opprette kunder med flere avdelinger og kontaktpersoner. Kundene kan hentes direkte fra Brønnøysundregisteret.

Ordre

Det er enkelt å legge inn nye ordre med blant bil- og ordretype, flere hente- eller leveringssteder, tidsvindu, instruks for hente-/leveringssted, godsbeskrivelse, m.m..

Ordreavvik

I Zendera er det enkelt for sjåføren å legge inn ordreavvik som blant annet bomturer og skader. Det kan legges ved opptil 5 bilder.

Personvern

Systemet følger strenge krav til personvern. Det er kun personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdrag som lagres.

Sikker lagring

Data lagres trygt hos anerkjente leverandører med høye sikkerhetsstandarder.

Sjåførapp

Mobil appen for sjåfører er enkel å lære og bruke. Sjåføren kan akseptere/avvise ordre, ringe kunde, navigere, registrere ankomst og hentet/levert med signatur.

Sjåførregister

Systemet har mulighet til å registrere både interne og eksterne sjåfører med eller uten kommisjon.

Sporing

Ordre kan spores fra de opprettes, aksepteres, hentes, leveres og faktureres. Et kart viser alle handlinger som skjer under transport.

Funksjoner under utvikling

EDI

Mulighet til å motta ordre via EDI er under utvikling.

Ruteplanlegging

Systemet for automatisk ruteplanlegging er under utvikling.

Nettbestilling

Du skal få ha muligheten til å lagge inn bestillinger via nett